Мапа

 • Ліницького
 • Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича
 • Спекулятивно-психологічні засади філософії П. Авсенєва
 • Логіко-гносеологічні засади філософії В. Карпова
 • І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії
 • Інокентій (І. Борисов) як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії
 • Феномен духовно-академічної філософії
 • Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст.
 • Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму
 • Кирило-Мефодіївське товариство
 • Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства
 • Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні
 • Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв´язок із морально-етичною проблематикою
 • Учення Сковороди про дві натури і три світи
 • Діалогізм і символізм як визначальні ознаки філософії Сковороди
 • Етика і політика
 • Розуміння людини. Проблема пізнання
 • Онтологія і натурфілософія
 • Києво-Могилянська академія — новий тип вищої школи в Україні
 • Науковий гурток друкарні Києво-Печерської лаври
 • Київське братство і його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича
 • Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний»
 • Ставлення діячів братств до духовних здобутків княжої доби, східної патристики і західної вченості
 • Реформаційна