Мапа

 • ПОЕТИЧНОГО БАЧЕННЯ Б. ПАСТЕРНАКА
 • ПІЗНЯ ПОЕЗІЯ АННИ АХМАТОВОЇ — ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ЧАСУ
 • ОСНОВНІ МОТИВИ ЛІРИКИ А. АХМАТОВОЇ
 • ЛІРИЗМ ПРОЗИ І ПОЕЗІЇ І. О. БУНІНА
 • ПОЕТИЧНА СИМВОЛІКА ЛІРИКИ О. БЛОКА
 • ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ ПОЕТІВ-СИМВОЛІСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ
 • «ПІСНЯ НАД ПІСНЯМИ» ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА — ЛІРИЧНИЙ І СИМВОЛІЧНИЙ РОМАН ПРО КОХАННЯ
 • ДУХОВНА І ОБРАЗНА СИЛА ПОЕЗІЇ РІЛЬКЕ
 • ТЕМА ВІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ВІРШАХ ГІЙОМА АПОЛЛІНЕРА «МІСТ МІРАБО» ТА «ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА І ВОДОГРАЙ»
 • РЕАЛЬНІСТЬ І МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ Ф. КАФКИ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ»
 • ГУМАНІСТИЧНА ПОЗИЦІЯ АВТОРА В РОЗКРИТТІ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В ОПОВІДАННІ О. І. КУПРІНА «ГРАНАТОВИЙ БРАСЛЕТ»
 • ЗМІСТ НАЗВИ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»
 • НОРА ХЕЛЬМЕР — ОСОБИСТІСТЬ ЧИ «ЛЯЛЬКА»? (На матеріалі «реалістичної драми» Г. Ібсена «Ляльковий дім»)
 • АНАЛІТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ У П’ЄСАХ Г. ІБСЕНА
 • НОВАТОРСТВО ДРАМАТУРГІЇ Г. ІБСЕНА
 • «ОДУХОТВОРЕННЯ» СВІТУ У П’ЄСІ МОРІСА МЕТЕРЛІНКА «СИНІЙ ПТАХ»
 • ТЕМА ПОШУКУ У П’ЄСІ М. МЕТЕРЛІНКА «СИНІЙ ПТАХ»
 • ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ О. ВАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»
 • ПОЕТ— БЕЗДОМНИЙ КОРАБЕЛЬ В ОКЕАНІ ЖИТТЯ (Вірш «П’яний корабель» Артюра Рембо)
 • ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ ТА ІДЕАЛУ У ПОЕЗІЇ БОДЛЕРА
 • ТЕМА НЕДОСЯЖНОЇ МРІЇ У ВІРШІ Ш. БОДЛЕРА «ПЛАВАННЯ»
 • ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ
 • «Я БЛУКАЮ І КЛИЧУ ДУШУ СВОЮ…» (В. ВІТМЕН)
 • НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ ВОЛТА ВІТМЕНА
 • ЛЮДИНА І ПРИРОДА У ПОЕЗІЇ Ф. ТЮТЧЕВА