Мапа

 

 • Києво-Могилянська академія
 • Братства
 • Полемічна література
 • Поява книгодрукування в Україні
 • Острозька Академія
 • Українське національно-культурне відродження
 • Контрреформація на українських землях
 • Реформація в Україні
 • Берестейська церковна унія 1596 р.
 • Люблінська унія 1569 р.
 • Українські землі під владою Речі Посполитої у другій половині XVI — першій половині XVII ст.
 • Остаточна ліквідація автономії руських князівств у складі Литви
 • Передумови об’єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства
 • Перехід північно-східних українських земель до складу Московської держави
 • Перехід Криму і Північного Причорномор’я під владу Османської імперії
 • Історична доля Буковини й Закарпаття в XIV — першій половині XVI ст.
 • Перехід Галичини під владу Польщі
 • Українські землі під владою Литви
 • Виокремлення української народності із загальноруської спільноти
 • Галицько-Волинська держава
 • Монголо-татарська навала
 • Роздробленість Київської Русі
 • Українські землі за доби розвиненого Середньовіччя (друга половина XI—середина XVI ст.)
 • Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 • Розквіт Київської держави за часів князювання Володимира Великого (980—1015 рр.) і Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.)
 • Київська Русь у роки князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава (882—972 рр.)
 • Утворення держави Київська Русь
 • Походження назви «Русь»