Мапа

 • вiдважних i чесних
 • Смiливi завжди мають щастя (за романом Iвана Багряного “Тигролови”)
 • Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у романi Iвана Багряного “Тигролови”
 • Трилогiя “Волинь” Уласа Самчука – художнiй лiтопис української iсторiї XX столiття
 • Голодний 1933 рiк в українськiй лiтературi та в документальних спогадах
 • Твiр-вiдгук. Сiм’я Перепутькiв – своєрiдна художня модель української родини кiнця XIX – початку XX столiття (за романом Уласа Самчука “Марiя”)
 • Образ Марiї в однойменному романi Уласа Самчука
 • Голодомор 1932-33 рр. у романi “Марiя” Уласа Самчука
 • Моє ставлення до Олександра Довженка, людини i митця
 • Трагiзм творчої долi Олександра Довженка
 • “Щоденник” Олександра Довженка – трагiчний, вистражданий документ
 • Засудження вiйни в кiноповiстi Олександра Довженка “Україна в огнi”
 • Україна у творчостi Олександра Довженка (за твором Олександра Довженка “Україна в огнi”)
 • Патрiотизм i духовна велич героїв повiстi “Україна в огнi”
 • Краса людини i природи у кiноповiстi Олександра Довженка “Зачарована Десна”
 • Моральна краса i духовна велич людини у кiноповiстi Олександра Довженка “Зачарована Десна”
 • Людина землi у фiлософському осмисленнi Олександра Довженка (за кiноповiстю “Зачарована Десна”)
 • “Благословенна будь, моя Десно” (за кiноповiстю Олександра Довженка “Зачарована Десна”)
 • I свiчки мирної не варта та країна, Що в боротьбi її не засвiтила (за драмою Iвана Кочерги “Свiччине весiлля”)