Квітень 2012

6 КЛАС

У шостому класі на уроках зарубіжної літератури вдосконалюються вміння письмово переказувати докладно, вибірково і стисло невеликі за обсягом епічні твори або фрагменти з них, зокрема фрагменти з елемента­ми опису (пейзажу, інтер’єру, портрета). У творах учні повинні продемон­струвати знання сюжету, основних образів та ідеї художнього твору, вміння виділяти у творі ключові епізоди та встановлювати зв’язки між ними, ха­рактеризувати та порівнювати героїв твору, їхні чесноти, цінності та по­чуття. Як вид письмової роботи у шостому класі пропонується і складання плану (простого і складного) характеристики героя, твору-роздуму про героя. Художні твори, вивчення яких передбачено чинною програмою, да­ють широкі можливості для застосування різних форм письмових робіт та творів, формування навичок самостійного аналізу мистецького явища.

СОНЯЧНИЙ СВІТ ДИТИНСТВА В РОМАНІ М. ТВЕНА «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА»

Видатний американський письменник Марк Твен написав багато кни­жок, якими зачитується вже багато поколінь людей. І найулюбленіший серед них — роман «Пригоди Тома Сойєра».

Головний герой цього твору — Том. Він — безтурботний школяр, не­слухняний, інколи навіть грубий. У голові в нього завжди повно всяких дурних вигадок та капостей. Том може прогуляти заняття в школі, граю­чись у лісі та уявляючи себе то піратом, то знаменитим розбійником Ро­біном Гудом. Він навіть тікає з дому, перелякавши і засмутивши цим тітоньку Поллі.

Але цей хлопчик — великий мрійник і вигадник, сміливий, чесний, вірний у дружбі, не любить зрадливих, нечесних людей та наклепників. Він бере провину дівчинки Беккі, яка йому подобається, на себе, нама­гається повідомити тітоньці, що він живий, щоб та не хвилювалася.

Том зумів завдяки своїй винахідливості перетворити покарання на розвагу — так розрекламував привабливість фарбування паркану, що ви­шикувалася ціла черга бажаючих.

На долю Тома Сойєра випадає багато пригод, серед них і небезпеч­них. Але він разом зі своїм другом Геком із честю виходить з усіх небез­печних ситуацій, виявляє свої кращі якості, хоч і завдає своїм близьким багато турбот.

Отже, Марк Твен яскраво і переконливо показав дитячий світ амери­канських хлопчиків, яким довелося зіткнутися не лише зі своїми, дитя­чими проблемами, а й із жорстокістю та несправедливістю дорослого світу. Читачі вірять, що Том Сойєр виросте доброю людиною і порядним гро­мадянином, незважаючи ні на що.

 

РАДІСНИЙ СВІТ ДИТИНСТВА (За романом Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»)

План

1. Том Сойєр — головний герой роману.

2. Витівки, ігри та пригоди героїв.

3. Дружба Тома Сойєра та Гекельберрі Фінна.

4. Перехід від стихії гри до справжніх цінностей.