Мапа

 • ФРАНЦІЯ В РОМАНІ «ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ»
 • ТЕМА ДИТИНСТВА У ТВОРАХ Ч. ДІККЕНСА
 • ЄДНІСТЬ САТИРИЧНОГО І ЛІРИЧНОГО У ПОЕМІ М. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВІ ДУШІ»
 • ПАНОРАМНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА У ПОЕМІ М. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВІ ДУШІ»
 • ОБРАЗ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ
 • РОЛЬ КОМПОЗИЦІЇ РОМАНУ «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» У РОЗКРИТТІ ХАРАКТЕРУ ПЕЧОРІНА
 • МОТИВИ СВОБОДИ І САМОТНОСТІ ЛІРИКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
 • РОМАН «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»— «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РОСІЙСЬКОГО ЖИТТЯ»
 • ОСНОВНІ МОТИВИ ЛІРИКИ О. С. ПУШКІНА
 • ДОБРО І ЗЛО В РОМАНІ В. ГЮҐО «СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»
 • РОМАНТИЧНИЙ ГЕРОЙ ДЖ. БАЙРОНА
 • ПРОВІДНІ МОТИВИ ТВОРЧОСТІ ДЖ. БАЙРОНА
 • «Я ТОЇ СИЛИ ЧАСТЬ, ЩО РОБИТЬ ЛИШ ДОБРО, БАЖАЮЧИ ЛИШ ЗЛОГО» (Образ Мефістофеля у трагедії Ґете «Фауст»)
 • «ЛЮБОВ! БЛАЖЕНСТВО! СЕРЦЕ! БОГ!» (Тема кохання в трагедії Ґете «Фауст»)
 • СУТЬ ПРОТИСТОЯННЯ ФАУСТА І МЕФІСТОФЕЛЯ У ТРАГЕДІЇ Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ»
 • ФАНТАСТИЧНЕ ТА РЕАЛЬНЕ В БАЛАДІ Й. В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ»
 • УЧИТЕЛІ ПАНА ЖУРДЕНА. ЯКИМИ Я ЇХ БАЧУ? (За комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»)
 • ЩО ВИСМІЮЄ МОЛЬЄР? (За комедією «Міщанин-шляхтич»)
 • ВИСОКА ТРАГЕДІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЖАНР ЛІТЕРАТУРИ КЛАСИЦИЗМУ
 • ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ КЛАСИЦИСТИЧНОЇ ДРАМИ
 • НАД ЧИМ СМІЄТЬСЯ МОЛЬЄР У КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»?
 • ПРОБЛЕМАТИКА ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»
 • ВІЧНІСТЬ ПРОБЛЕМ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ», АБО ЧИМ БЛИЗЬКИЙ ГАМЛЕТ СУЧАСНІЙ ЛЮДИНІ?
 • ГАМЛЕТ — ІДЕАЛЬНИЙ ГЕРОЙ СВОГО ЧАСУ