Застава

Застава  –  це  спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не встановлено   законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право  в  разі невиконання  боржником  (заставодавцем)  забезпеченого    заставою зобов’язання одержати задоволення з  вартості  заставленого  майна переважно перед іншими кредиторами.Застава  виникає  на  підставі  договору,  закону або рішення суду.