Вина, як основна ознака складу злочину

Вина є однією з ознак, які утворюють суб’єктивну сторону складу злочину. Виною є   психічне  ставлення  особи  до  вчинюваної  дії  чи бездіяльності,  передбаченої  Кримінальним кодексом України,  та   її   наслідків, виражене у формі умислу або необережності. Вина характеризується такими ознаками: змістом, сутністю, формою, ступенем. Зміст вини – відображення у психіці особи об’єктивних ознак вчинення діяння. Сутність вини – це соціальна природа вини, що складається з негативного ставлення особи до тих цінностей, благ, що охороняються нормами кримінального права. Формами вини є умисел і необережність. Ступінь вини – кількісна категорія, що визначає тяжкість вчиненого злочинного діяння.