Предмет галузі права

Предмет галузі права – це система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання.