ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Загострення стосунків із могутньою Візантією, яка прагнула не лише церковно-культурної, а й політичної гегемонії в усьому східному християнському світі, змусило Ярослава приділяти більше уваги державам Центральної та Західної Європи. Тради­ційно близькими були стосунки зі скандинавськими країнами, зокрема зі Швецією, до того ж сам Ярослав Мудрий був одруже­ний із дочкою шведського короля Олафа III. Дружиною Ізяслава Ярославича була Гертруда-Олісава (Єлизавета), дочка польського короля Мешка II, яку видали за київського княжича у зв’язку із встановленням миру між Руссю та Польщею на початку 30-х років. Святослав Ярославич був одружений з Одою, дочкою впли­вового графа Нижньої Саксонії Ліпольда Штаденського, гегемона Північної Німеччини. Його великі володіння прилягали до Польщі із заходу. Ярослав Мудрий, не дуже довіряючи Мешку II, хотів мати союзника в нього за спиною.

Розвиткові та зміцненню стосунків із провідними європей­ськими державами, які перебували у сфері церковної юрисдикції Рима, сприяли і шлюби дочок Ярослава. Старша, Анастасія, стала дружиною угорського короля Андрія; Єлизавета — короля Норве­гії Гаральда III, а після його смерті — датського короля Свена II. Молодша Ярославна, Анна, вийшла заміж за короля Франції Ген­ріха І. Київський палац Ярослава, його «Великий двір» часто при­ймав іноземних гостей і послів, які сватали за своїх монархів та спадкових принців дочок великого князя.

Мета династичних шлюбів була, насамперед, політичною, ними скріплювали мирні договори та гарантували міцність сою­зів (з довідника; 207 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити тип і стиль мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Причини для зосередження уваги на країнах Центральної та Західної Європи.
2. Стосунки зі скандинавськими державами.

3. Зв’язки з Польщею, Нижньою Саксонією.
4. Сфера церковної юрисдикції.
5. Мета династичних шлюбів.

3. Лексична робота.

• Гегемон — той, хто очолює що-небудь, є головною рушійною силою чогось; керівник, вождь.
• Гегемонія — провідна роль, перевага в силі, впливі, керівни¬цтві.
• Юрисдикція — право чинити суд, розглядати та вирішувати правові питання; сфера, на яку поширюється таке право.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Центральна та Західна Європа, Гертруда-Олісава, Ізяслав Ярос-
лавич, Нижня Саксонія, Ліпольд Штаденський, Північна Німеч¬чина, «Великий двір», гегемонія, юрисдикція, династичний, скан¬динавські країни.
5. Продовжити речення.

1. Традиційно близькими були стосунки зі зокрема зі до того ж сам Ярослав Мудрий був одружений із дочкою швед¬ського короля …
2. Святослав Ярославич був одружений з дочкою впливового графа…, гегемона …
3. Старша, … , стала дружиною угорського короля… ; Єлиза¬вета — короля Норвегії … , а після його смерті — датського короля …
4. Молодша Ярославна, … , вийшла заміж за короля Франції …

6. Питання до тексту.
• Назвіть причини, що змучили Ярослава Мудрого приділяти багато уваги країнам Центральної та Західної Європи.
• Назвіть родинні зв’язки Ярослава Мудрого з європейськими монархами.
• Що стало метою династичних шлюбів?
• Розкажіть, що ви знаєте про Ярослава Мудрого та його діяль¬ність як князя Київської Русі.
7. За складеним планом переказати текст.