ІВАН ВИГОВСЬКИЙ

У Переяславі, після ради восьмого генваря тисяча шістсот п’ятдесят четвертого року, гетьман Богдан Хмельницький з козаць­ким військом прийняв присягу на підданство московському цареві

Олексієві Михайловичу перед московськими посланцями. Після того московські посланці мали через тиждень виїхати до Киє­ва, щоб прийняти присягу од духовенства, київських козаків та городян. Богдан Хмельницький послав свого генерального писаря Івана Остаповича Виговського поперед посланців до Києва. Геть­ман знав, що київський митрополит Сильвестр Косов і все київ­ське духовенство не хотіли приставати на підданство москов­ському цареві, і боявся, що митрополит, може, не вийде назустріч посланцям з процесією і не схоче привести до присяги киян.

Виговський прибув до Києва поперед посланців і зараз пішов до митрополита. Митрополит жив у старих дерев’яних покоях на цвинтарі Софіївського собору, котрі стояли серед старого садка. Виговський заповів усе через келійника. Митрополит звелів про­сити його в покої.

Була ще рання година. Митрополит тільки що поснідав. На столі на олив’яних полумисках лежали недоїдки редьки та смажені на сковороді кружалки квашених буряків, обсипаних борошном. Сильвестр Косов сидів на стільці з високою спинкою. Перед ним на невеличкому столикові лежав розгорнутий фолі­ант, старий та пожовклий, переплетений в шкуратяні товсті палі­турки з застіжками. Він дочитував листка, і йому, очевидячки, не хотілось одривати очей од книжки, як писар переступив поріг його кімнати.

Виговський низько поклонився митрополитові. Митрополит зирнув на нього сердито, але встав зі стільця. Він був уже старий та сухорлявий, з довгою сивою бородою та короткими косами, котрі посіклись і вились кругом голови посіченими пухкими кучерями. Митрополит поблагословив Виговського. Виговський поцілував владику в руку і знов низько поклонився (За І. Нечуєм-Левицьким; 250 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Гетьман Богдан Хмельницький з козацьким військом прийняв присягу.
2. Митрополит і все київське духовенство не хотіли приставати на підданство московському цареві.
3. Виговський прибув до Києва.
4. Зустріч Виговського з митрополитом.

5. Лексична робота.

• Генваря — січня.
• Келійник — 1. Служник ігумена, архієрея. 2. Чоловік, що живе в келії.
• Митрополит — вище звання православних єпископів, а також особа, що має таке звання.
• Фоліант — книга форматом у половину паперового аркуша; узагалі велика товста книга.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Переяслав, Богдан Хмельницький, підданство, московський
цар Олексій Михайлович, присяга, духовенство, генеральний писар Івана Остаповича Виговського, поперед, київський митро¬полит Сильвестр Косов, назустріч, дерев’яний, Софіївський собор, олив’яний, полумисок, невеличкий, фоліант.
5. Питання до тексту.
• Коли і де Богдан Хмельницький прийняв присягу?
• Що повинно було статися після прийняття гетьманом присяги?
• Назвіть ім’я генерального писаря Богдана Хмельницького.
• 3 якою метою Виговський прибув до митрополита?
• Опишіть приміщення, у якому жив митрополит.
• Опишіть митрополита.
6. За складеним планом стисло переказати текст.