ЯК РОБИЛИ КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД?

Виробництво керамічних виробів — трудомісткий і довго­тривалий процес, що вимагає від ремісника володіння різно­манітними навичками — починаючи від вибору глини і закін­чуючи термічною обробкою виробів.

Глину добували найчастіше відкритим способом за допомо­гою лопат і дерев’яних відер. Добуту сировину привозили додо­му і скидали у глинник. Тут глина протягом певного часу «прі­ла». Цей процес прискорювали, постійно поливаючи її водою і перелопачуючи. Потім глину піддавали обробці та очищенню. Перед формовкою глину місили, як тісто. Таким чином масу обробляли кілька разів і, зліпивши її у вальки, знову склада­ли у глинник. Через кілька днів її ретельно місили, видаляючи камінчики та рослинні залишки, і розділяли на невеликі час­тки потрібних розмірів для формовки певного виробу.

На Україні під кінець XIX ст. загального поширення набув ножний гончарний круг.

Після просушування на повітрі, а взимку — в домашній печі посуд випалювали. Спеціальна піч, яку споруджували або у дворі гончара, або за селом, складалася з двох частин: вели­кої — огнища, і малої — горнила, розділених «козлом» — сті­ною з отворами для проходу диму і нагрітого повітря. Округле склепіння печі (клобук) теж мало отвори — для виходу пари.

Посуд у горнилі ставили рядками, між якими були глиняні перегородки — рачки, а решту простору засипали уламками битого посуду. Полив’яний посуд випалювали двічі — у сиро­му вигляді і після обливки поливою.

Сформований предмет, ще знаходячись на гончарному крузі, отримував рельєфне покінчення, що його робили пальця­ми, спеціальними паличками, на нього наносився гравірований або кольоровий орнамент. У розмальовці виробів брала участь вся сім’я гончара. Для малювання використовували квач, ку­ряче або дятлове пір’я, ріжок, дерев’яний ніж — стек.

До побутового посуду належали миски, полумиски, рин­ки, горщики-борщівники, кашники, глечики, тикви, бариль­ця, куманці тощо.

(250 сл.)    (Із книги «Українське народознавство»)