СОФІЯ КИЇВСЬКА

Серед пам’яток минулого у стародавньому Києві — знаме­нитий архітектурний комплекс XI—XVIII сторіч Софія Київсь­ка. Його центральна споруда — Софійський собор, закладений в XI сторіччі з наказу Ярослава на честь його перемоги над пе­ченігами. Собор — не тільки неперевершений пам’ятник ста­ровинної архітектури, а й меморіал воїнської слави наших предків.

Починаючи з часів Ярослава, Софія стає важливим куль­турним центром східнослов’янської держави. У Софійському соборі був свій скрипторій, а також перша відома нам бібліо­тека, закладена Ярославом.

Слід пам’ятати, що друкарських верстатів тоді ще не було, ще не настали часи Гутенберга, Федорова, Скорини. У своєрід­них майстернях-скрипторіях працювали переписувачі книг. Скрипторії звичайно обладнували при княжому дворі, при мо­настирях. А там, де книги переписувалися, там вони здебіль­шого й зберігалися.

Досить часто київські князі бували фундаторами таких біб­ліотек. Про Ярослава літописець повідомляє: «Ярослав же… любив книги і, багато їх переписавши, поклав у церкві святої Софії, котру створив сам».

Портрет князя, якого за прихильність до наук народ про­звав Мудрим, дивиться на нас із кам’яної брили, встановленої вдячними нащадками 1969 року в дворі заповідника навпроти Софійського собору. Цей пам’ятник споруджено на честь засну­вання Ярославом першої на Русі бібліотеки. На камені вирізьб­лено слова з літопису, який звеличує князя за те, що той «сіяв у серцях людей книжні слова». У літописі підкреслюється та «велика користь», яку дає людям книжне вчення.

(208 сл.)    (Із книги «Калейдоскоп цікавих знань»)