Виявлення та характеристика основної тенденції розвитку

Основна тенденція розвитку- тоє з-номірність зміни рівнів РД. Частіше всього основну тенденцію можна виявити візуально, але в окремих випадках зробити це неможливо. Це відбувається тоді, коли рівень ряду змінюється хаотично- це стосується в першу чергу екон.показників сг вир-ва, бо крім людського фактор на рівень цих показників значно впливають природні умови.

Для виявлення основної тенденцій в таких випадках застосовуються спеціальні методи обробки РД, які дозволяють вирівняти РД. Елементарним прорстим способом обробки РД є обчислення середніх по укрупнених періодах ( 3-річчях, 5-річчях і т.д.).

Можна обчислити ступінчасті середні або плинні середні. Припустимо, що по окремих роках маємо такі рівні ряду:

У1, У2,…, Уn.

Ступінчасті середні обчислюються ( 3-річні):

У1¯= ( У1+ У2+ У3)/ 3; У2¯= ( У4+У5+У6)/3; У3¯=(У7+У8+У9)/3 і т.д.

Плинні середні:

У1¯=(У1+У2+У3)/3; У2¯=( У2+У3+У4)/3; У3¯=( У3+У4+У5)/3 і т.д.

Хаотичні змінні рівнів РД викликані впливом якихось випадкових причин в середніх рівнях до певной міри “ взаємопогашаються ” і тому зявляється можливість виявити приховану з-номірність, якщо така існує.

Більш складним способом обробки рядів динаміки для виявлення основних тенденцій є аналітичне вирівнювання. Його суть полягає в тому, що з-номірність розвитку описується з допомогою якоїсь математичної ф-ції.