Суть та види індексів

Індекс в статистиці – відносний пок-к, що хар-є зміну рівня чи обсягу якогось сусп.-екон. явища в часі, просторі чи порівняно з якимось нормативами.

Залежно від хар-ру порівняння індекси поділяються на:

-динамічні (відносна зміна в часі);

-територіальні (співвідношення пок-ка, що віднос. до різних територій чи об’єктів);

-досягнення нормативу (ступінь виконання плану чи досягнення мети).

Методика побудови названих вище індексів дуже подібна. Надалі мова буде йти лише про динам. індекси.

При порівнянні пок-ків, що віднос. до одного ел-та сук-ті, одного й того ж виду товару, одного й того ж виду виготовл. продукції, однієї й тієї ж с/г культури і т.д., отримаємо індивід. індекси.

При порівнянні пок-ків, що віднос. до якогось агрегату явищ, тобто хар-ють обсяг складних сусп.-екон. явищ, отримаємо загал. індекси.

За методикою побудови індекси поділ. на:

1.агрегатні

2.середньозважені

3.індекси середніх величин