Вивчення структурних зрушень

Якщо частки окремих складових частин сук-сті протягом якогось часу змінюються, то це означає, що відбуваються і стр-ні зрушення.

Оцінити стр-ні зрушення можна з допомогою таких показників:

1.Абсолютний приріст і-тої частки в %-них пунктах:

Δ(wi)=W(i1)-W(i0)

2. Коеф-т зростання і-тої частки.

К(wi)=W(i1)|W(i0), де W(i1)-частка в поточному(звітному) періоді, а W(i0)-частка в базисному(минулому) періоді.

К(wi) показує в скільки разів зросла та чи інша частка в звітному періоді порівняно з базисним.

Цілком очевидно, що зниження однтх часток призводить до збільшення інших, а тому сума абсолютних приростів часток завжди = 0.

ΣΔ(wi)=0.

Між хар-ми стр-них зрушень існує такий взаємозвязок:

Δ(wi)=W(i0)*( K( wi) -1).