ТВОРЧІСТЬ ПЕРШИХ ПИСЬМЕННИКІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА ТА ІЛАРІОНА

План

I. Розвиток освіти й красного письменства на Русі.

II. Мудре слово на сторожі моралі.

1. Літописи «Повість минулих літ».
2. «Повчання» Володимира Мономаха.
3. «Слово про закон і благодать» Іларіона.
4. Світський характер літератури і тісний зв’язок з християнством.
5. Художні здобутки давніх письменників.

ІІІ. Значення творчості давніх письменників для зміцнення та само­ствердження Київської Русі як держави.