ДАВНЬОУКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ТА ПОЕЗІЯ ЯК ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ЖАНРІВ

План

I. Глибоке народне коріння давньоукраїнської народної драми та віршів.

II. Шкільництво — осередок літературної творчості.

1. Шкільна драма на історичну тему: «Володимир» Ф. Прокоповича.

2. Соціальні мотиви у драмі Г. Кониського «Воскресіння мертвих».

3. Інтермедії та інтерлюдії — прабабусі комедії в українському театрі.

4. Піїтика — шкільний предмет. Поезія «мандрівних дяків».

5. Климентій Зіновіїв — перший український співець праці ремісників, наймитів-бурлаків, селян.

6. Сатиричні твори І. Некрашевича.

7. Поєднання книжних традицій з народними, використання гумору й сатири.

III. Значення давньоукраїнської драматургії та поезії для розвитку нової української літератури та мови.