ПАРОСТКИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПОЛЕМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

План

I. Історичні умови виникнення полемічної літератури.

II. Іван Вишенський — найвидатніший представник полемічної літе­ратури.

1. Захист людської гідності й громадських прав трудівників міста і села.

2. Позитивні образи дрібних ремісників та покріпачених селян.

3. Пристрасне викриття злодіянь проти народу з боку панства та вищого духовенства.

4. Використання засобів комічного.

5. Іван Франко про Івана Вишенського.

ІІІ. Світове значення творчості Івана Вишенського.