Цивільна правосуб’єктність юридичної особи

Юридична особа – це організація, створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна, яка наділяється правоздатністю і може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Як будь-який  суб’єкт цивільних правовідносин юридична особа наділена правоздатністю та дієздатністю, тобто здатністю мати цивільні права та обов’язки та набувати їх для себе своїми діями. Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати тільки людині. Це значить, що юр особи наділені загальною правоздатністю.

Правоздатність юр особи виникає з моменту її створення і припиняється з моменту внесення запису до єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичної особи збігаються у часі та за обсягом.

Юридична особа набуває для себе цивільних прав та обов’язків через свої органи, які утворюються і діють відповідно до закону чи установчого документа. У деяких встановлених законом випадках юр особа може набувати цивільних прав та обов’язків через своїх учасників.