Порядок і підстави припинення трудового договору за законодавством України

Труд договір –двостороння угода між працівником і роботодавцем, за якою роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за обумовленою труд ф-ією, забезпечити умови праці, своєчасно та в повному обсязі платити ЗП, а працівник забов особисто виконувати обумовлену угодою труд ф-ію, дотримуватись внутр. порядку організації.

Загальні підстави припинення трудового договору:

1)угода сторін

2)закінчення строку

3)призов, вступ на військову службу

4)з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу(скорочення штату), на вимогу профспілк комітету

5)переведення працівника за його згодою на інше підпр, установу, організацію або перехід на виборну посаду

6)відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підпр, установою, організацією, або через зміну істотних умов праці

7)набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи

8)підстави, передбачені контрактом.

1.Розірвання труд дог з ініціативи працівника

Безстроковий: Попередити власника письмово за 2 тижні.  Якщо за 2 тижні працівник не залишив роботи, власник не вправі його звільнити, крім випадків, коли на його місце ьуло запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні труд договору.

Строковий: через хворобу чи інвалідність; порушення власником законодавства про працю, колективного чи труд договору.

2.Розірвання труд дог з ініціативи власника

-зміна в організації вирцтва та праці

-невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатніх кваліфікації, стану здоровя

-систематичне невиконання обов’язків договору без поважних причин (якщо й раньше застосовувались заходи дисциплін стягнення)

-прогул без поважних причин

-незявляння на роботу протягом більше 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності

-поновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу

-поява на роботі в нетверезому стані, наркотики, токсичне сп’яніння.

-вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого вироком суду

3.Розірвання труд дог з ініціативи третіх осіб

1)на вимогу профспілки

2)з ініціативи суду

3)з ініц військомату

4)на вимогу батьків. усиновителів, піклувальників неповнолітнього + держ органи, посадові особи, на яких покладено нагляд і контроль законодавства про працю

5)поновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу за рішенням суду

Порядок припинення труд договору: оформляється наказом власника або уповноваж органу, в якому зазначена підстава припинення труд договору з посиланням на відповідний пункт і статтю законодавства. Аналогічний запис і в труд книжку. На вимогу працівника може бути видана копія наказу, довідка про спеціальність, кваліфік, посаду, час роботи та ЗП. У день звільнення власник віддає труд книжку і проводить розрахунок.