Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні: поняття, класифікація і зміст.

Права і свободи – обсяг, межі благ, які держава зобов’язалася гарантувати особі і сусп.

Право – визначена законом міра можливої поведінки особи.

Свобода – суб’єктивне право особи, яке являє собою способи її можливої поведінки.

Класифікація:

1.За характером правового статусу:

-права людини

-права громадянина

2.За змістом:

Особисті:гарантовані державою можливості людини, необхідні для її фізичного існування та задоволення її життєвих потреб: на життя, повага гідності, свободу, недоторканість, невтруч в особисте життя, судовий захист, свобода думки, віросповідання, пересування, місця проживання.

Політ: (притаманні лише громадянам)-взаємини особи і держави, особи і органів держ влади, місцевого само вряд, політ партій, громад організацій: на участь у референдумах, обирати і бути обраним, звертатися до органів держ влади, свобода об’єдн в політ партії,на мирні мітинги,своб слова.

Економ: (у сфері економ і майнових відносин): на власність, на підпр діял, користування об’єктами сусп. власності, на працю, страйк.

Соц: (забезпечують гудний рівень життя і соц. захищеність): на відпочинок, соц. захист, достатній життєвий рівень, охорону здоровя, мед допомогу.

Культурні: (гарантовані держ можливості доступу людини до духовних здобутків нації та людства-їх засвоєння, використання, розвиток): на освіту, свободу творчості, результати своєї інтел діяльності

3.За суб’єктами, які є носіями констит прав

-індивідуальні

-колективні