Система місцевих органів державної виконавчої влади та порядок їх формування

Виконавчу владу в областях, районах, районах АРК, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Вони є місцевими органами державної виконавчої влади і входять до системи органів виконавчої влади.

Формування складу місцевих державних адміністрацій, а також визначення їх структури у межах бюджетних асигнувань покладено на голів, які очолюють місцеві державні адміністрації і призначаються на посаду Президентом України за поданням КМУ на строк повноважень Президента України.

Голова місцевої державної адміністрації в межах свої повноважень видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів відповідно видають накази.  Рішення голів місцевих держ адмін, що суперечать чинному законодавству, можуть бути скасовані  Президентом України або головою місц держ адмін вищого рівня.

До повноважень місц держ адміністрацій належить вирішення питань: забезпечення законності, охорони прав, свобод і інтересів громадян; соц-ек розвитку відповідних територій; бюджету, фінансів та обліку; управління майном, промисловості, сг, будівництва, транспорту, зв’язку, науки, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді; зовнішньоек діяльність; зайнятості населення, праці та зарплати.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, а також радам у частині тільки тих повноважень, які делеговані їм відповідними районними чи обласними радами.