Поняття управління та його види.

Адміністративне право пов’язане за таким соціальним явищем як управління.

Управління – це керівництво певними суспільними процесами. Об’єктами управління є: суспільна праця (процес виробництва), державні органи та об’єднання громадян, громадяни, в тому числі й іноземні та особи без громадянства, тварини і рослинні організми, технічні засоби.

Управління умовно можна поділити на таке, що здійснюється в технічній, біологічній та соціальній сферах.

Технічне управління направляє свою дію на управління механізмами, обладнанням з метою підвищення продуктивності праці людини, забезпечення її потреб у виробництві.

Біологічне – спрямовується на тваринний і рослинний світ з метою підвищення їхньої продуктивності.

Соціальне є провідним видом. Його дія поширюється на соціальну сферу, де суб’єктом і об’єктом управління виступають людина і колективи людей.

Також є державне управління – одна з головних форм діяльності держави, особливий вид соціального управління в суспільстві.

У широкому значенні – це діяльність всіх видів державних органів: законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових. Державне управління – це також підзаконна виконавча діяльність органів виконавчої влади, спрямована на практичне втілення законів у процесі повсякденного і безпосереднього управління в господарській, соціально-культурній та адміністративній сферах.