СТВОРИ СЕБЕ

Творче завдання: доповнити текст переказу роздума­ми про шляхи подолання власних вад.

Наше століття називають «століттям стресів». І справді, психоемоційне напруження людей різко зросло у зв’язку з прискоренням ритму життя, інтенсивністю виробництва, урбанізацією, лавиною інформації. Не оминув стрес і юних. Вам, напевне, доводилося бачити, як дехто блідне на екзаменах, як тремтять у нього пальці. Усе це наслідки певних стресів.

Усіх подразників людської психіки не злічити. Та кожна людина реагує на них по своєму. Ці реакції можна приблиз­но розділити на два типи: мобілізуючі й дезорганізуючі. Тобто в одних людей стрес врешті викликає мобілізацію всіх резер­вів організму на вирішення певного завдання, подолання пере­шкод, в інших — навпаки: пригнічує людину, вона далека від того, аби шукати вихід навіть із нескладної ситуації.

Тому дуже важливо суттєво розібратися у власних реакціях на стрес, зуміти обернути їх на «союзників», а не на «против­ників». Адже одна з найголовніших ознак сильного характе­ру — вольовий вибір реакції на ту чи іншу ситуацію. І недарма таке довге життя у приказки: «Наймогутніший той, хто пере­дусім володіє собою».

І все ж, як зміцнити волю? Адже не кожен проходить че­рез випробування й труднощі, які стають і школою духу, і мі­рилом наших сил?

Та це й не обов’язково. Власну волю можна з успіхом тре­нувати на незначних справах, довівши затим до рівня, коли не страшні навіть великі труднощі. Скажімо, у вас ніяк «не до­ходять руки», щоб зробити лад у своїй кімнаті чи на письмо­вому столі. Постарайтеся змусити себе щодня стежити за по­рядком, перетворіть це на звичку. Не вистачає духу вставати вранці, робити зарядку? Це також матеріал для вольових тре­нувань. Таких прикладів чимало і в навчанні, і в праці, і в до­триманні особистої гігієни.

Важливо лише, як і в будь-якому тренуванні, дотримувати­ся оптимальності, поступовості, регулярності. Не слід братися одразу за великі завдання. Закріпіть спершу одну нескладну звичку, потім ще кілька. Надалі вольовим контролем можна вже об’єднати якийсь рід занять, приміром, домашню робо­ту, загартовування. Так само слід підходити і до негативних виявів характеру: постарайтеся побороти в собі одну негатив­ну рису, потім іншу і т. д.

Виходить, для виховання волі потрібна воля? Так, і порада тут одна: треба вірити в успіх, віддавати цьому всі сили, і пе­ремога неодмінно прийде! Хочу навести дещо віддалену ана­логію зі спортом. Бігуни на далекі дистанції знають, що після кількох стартових кілометрів настає втома, нерідко здається, далі не вистачить сили ступити й кроку. Спортсмени назива­ють цей стан «мертвою точкою». Однак стайєри в такому разі мобілізують усі свої внутрішні ресурси і продовжують шлях. За якийсь час після своєрідного піку напруження, втоми, на­стає полегшення, з’являється «друге дихання» і стайєр пере­можно завершує дистанцію.

Такі своєрідні «мертві точки» є не лише в спорті, а й у кож­ній справі. І саме сильна воля допомагає перебороти їх, відкри­ває шлях до успіху. Саме так і формується людина із сильним характером, котра не відступає від своїх ідеалів ні за яких об­ставин.

(444 сл.)    (За Г. Навроцькою)