ПІСНЯ

Творче завдання: підтвердити або спростувати думку про те, що доля справжнього таланту завжди трагічна. Заходила ніч. Німіє степ і тьмариться.

Поспішаючи, кудись ховаються останні шуми й гуки дов­гої літньої днини.

Вздовж яру розтягнулися довгою стрічкою кучеряві верби. З-під верб одірвались і попливли проти місяця понад зрошеною травою марища — тіні. Запирскало щось… Воли. За волами ви­ринула й стала в яру чиясь постать.

На голові у неї наверчене якесь ганчір’я, довга свита підпе­резана білою ганчіркою, на ногах великі мужичі чоботи. З ку­пи ганчірок визирає мармурове дівоче личко з дуже великими пречудними очима. Дівчина притулилася плечем до стовбура верби й закинула голову проти місяця.

Затремтіло зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, плу­таючись і виграваючи, полетіли яром і далеко кругом заснува­ли степ.

І ввижається бідній дівчині в старих лахміттях, що не най­мичка вона, не сирота… Вона дочка-одиниця багатого батька. У неї шовком шиті сорочки, дорогії килими, дукачі срібні… Та не милі їй вони, бо не хоче любити козак молодий. А той ко­зак — такий хлопець, яких уже немає тепер: він у пишному вбранні, що сяє, як сонце. Під ним грає кінь вороний, а в того коня горять на ногах золоті підкови, срібні виблискують стре­мена. Сидить козак на коні перед нею, хороший і вільний, як вітер степовий, а вона стоїть перед ним засмучена та стиха до­коряє йому, що не по правді він з нею живе…

Тужить, розливається голос дівчини, і лунає-розлягаєть-ся по сонному степу живе оповідання про дівчину та зрадли­вого козака.

Стоїть дівчина, схилившись до верби головою, сльози вити­рає рукавом драної свитини. Стоїть з жалощами в серці, засму­чена й обмарена чарівними малюнками давно минулого, давно забутого, вільного й шумливого життя її рідного краю.

А в тихому хуторі зчинилося диво: од сну просипалися люди, виходили з хат здивовані й слухали пісню, що живою силою вривалася з яру на хутір.

Прочинились двері чиєїсь хати, і, зчепивши руки на грудях, стояла на порозі біла постать чи дівчини, чи молодиці.

А на краю хутора, од степу, спочивав у сінях своєї хати ста­рий дід. І мариться крізь сон дідові, що в сінях над ним бри­нить струна.

В прочинені двері б’є синім промінням місяць, а по сінях лунає пісня, аж лящить. Вийшов дід із сіней, схилився на тин та й слухає.

Чудне щось діється з дідом: йому стало здаватися, немов хтось у жменю взяв його старе серце й став його чавити, а ді­дові стає чогось так жаль-жаль.

На моріжку коло тину сидить уже цілий гурток хуторян.

Всередині між ними парубок тихо і поважно розказує про чудну дівчину, що недавно привезено сюди з далеких хуторів до хазяїна за наймичку. Вона дика, боязка й чудна. Вінки собі з квіток сплітає, квітчається й так ходить у роботі цілий день. Збирає коло себе дітей та все розказує дивні якісь казки або свої сни. А як стане співати, то зразу своїм голосом душу проймає.

До гурту підпливають мовчазні тіні, сідають на моріжок і мовчки слухають.

Стали згадувати давніх своїх співів і всіх незвичайних лю­дей, що колись жили між ними.

Споминали вони якогось чабана Ілька, що своїми піснями приворожив до себе молоду пані. Ох, і що ж за сила була в то­му голосі! Вийде, було, на могилу, гукне пісню — і ввесь степ скрасить нею. Люди, бувало, кидали роботу та виходили слу­хати Ілька із хутора аж у степ. Щирий і правдивий був чоловік Ілько. Підмовляла молода пані їхати його з собою кудись, та не поволів Ілько життя панові розоряти, а поволів іти кудись у Чорноморію. Та як пішов, як пішов, та й досі чутки нема…

В яру залунав новий ниючий і пекучий спів. Дівча співало про себе, що їй горе на світі. Вона сирота, а люди недобрі, і не­ма до кого їй прихилитися і марно проходять літа її по наймах у важкій роботі…

А люди на хуторі все слухають і згадують усе інших своїх співців.

І були вони, всі ті таланти рідного люду, ті найулюблені діти свого смутного краю, як і цеє вбоге й забите дівча,— люди з найбідніших бідні, з найтемніших темні, були наймитами у чужих людей і пасинками в долі.

(641 сл.)    (За С. Васильченком)