СІЧ І ДУША ПАМ’ЯТІ

Творче завдання: доповнити переказ власними мір­куваннями щодо необхідності пам’ятати про героїчне минуле свого народу.

Острів Хортиця пам’ятає хоробрих руських дружинників, що спинялися тут, ідучи на ворога. Тоді до його берегів при­чалювали лодії, на яких розвівалися знамена руських князів. І вже в часи пізніші він став притулком для волелюбних людей, які втікали сюди з усіх кінців української землі. Поселялися тут і жили з рибальського та мисливського промислу. Часом доводилося й у сутичку з ворогом вступати. Бо зовсім недалеко в степах часто з’являлися татари. Ніякого порятунку не було від них людності українського краю. Грабували, забирали отари худоби, гнали в неволю жінок, чоловіків, дітей. Отож мисливці й риболови з острова Хортиці повинні були ставати й воїнами — іншого виходу в них не було. А оскільки татари не раз намагалися покінчити із захисниками землі й нападали на місця проживання цих людей, то їм довелося будувати укріплення для оборони. Так почалася Січ. У Європі з’явилася сила, яка відчутно впливала на міжнародне становище. Адже Туреччина загрожувала всім великим державам, а Запорозька Січ постійно перебувала в стані війни з нею.

Отже, Січ виникла як грізна військова база і не втрачала цього значення впродовж усього свого існування. Але вона що­далі виразніше набувала і значення головного суспільно-полі­тичного центру України. Пізніше історики не випадково на­звали її козацькою республікою з послідовним демократичним ладом. Подібного політичного організму не можна знайти ніде. На Січі справді колегіально вирішувалися всі важливі питання. Адже жоден із гетьманів не мав прав самодержця. Визначаль­ною була думка ради, до якої входили найзаслуженіші, най-прославленіші люди. Козацькою старшиною ставали також ті, хто відзначився в битвах і мав справді добру репутацію.

Січ була не тільки столицею вольниці, форпостом оборони християнської віри, захисником краю, а й тим середовищем, де збиралося багато освічених і культурних людей. Сюди потрап­ляло чимало колишніх спудеїв Києво-Могилянської академії, випускників братських шкіл. Тут були літописці, бандуристи, поети, художники, звіздарі, знахарі, інженери, архітектори. Помилковим було б вважати козаків такими собі гульвісами й розбійниками, якими інколи змальовували їх деякі польські автори, що не шкодували темних барв у відтворенні запорож­ців. Вона здалеку здавалася їм анархією, збіговиськом випад­кових людей без вищої життєвої мети, які не визнавали нія­ких законів і авторитетів.

Ні, були в запорожців і закони, й авторитети. Як відомо, козаки відзначалися великою набожністю. Були церкви й на Січі, були там і священики (до речі, вимоги до них ставилися такі: щоб читав проповідь не по-писаному і — неодмінно — ук­раїнською мовою); питання релігії в системі тодішніх ціннос­тей посідало чи не найважливіше місце. Не випадково геть­мани кликали козаків на бій за віру православну, за Україну, ставлячи поміж цими поняттями знак рівності.

Як відомо, в історії не буває «якби». Історики говорять так: «Це було, і воно стало причиною того, що…» Але порушимо цю традицію і спробуймо уявити, що могло б статися з нашим на­родом, з усією Україною, якби не було Запорозької Січі. Оче­видно, тоді б зовсім не стало України, не стало б українського народу, як не стало на землі багатьох племен і народів.

І як прикро буває, що ми захоплюємося подвигом трьохсот спартанців біля Фермопілів і не знаємо про подвиг козаків під Берестечком. Захоплюємося віршами й піснями середньовіч­них європейських рицарів, але нам ні про що не говорить ім’я славетного козацького композитора, поета й філософа Семена Климовського, автора пісні «їхав козак за Дунай», що стала відомою в усій Європі…

Будьмо гідними історії свого народу, в якій на одному з най-чільніших місць стоїть славна Січ Запорозька. Знаймо, що іс­торія — це не прах, не далеке минуле, це — біографія народу, а воднораз його жива душа. Бо душі без пам’яті не буває.

(554 сл.)    (За М. Слабошпицьким)