11 клас Перекази

В 11-му класі програма передбачає проведення доклад­них і стислих переказів текстів художнього та публіцистич­ного стилів із творчим завданням (висловленням ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків, власним продовженням тощо). Об­сяг текстів для докладного переказу — 350—400 слів, для сти­слого переказу — 525—800 слів.