Середньозважені індекси

В окремих випадках виникає необхідність перетворення агрегатної форми індекса в якусь іншу форму, тотожну агрегатній. Такою формою може бути середньо-зважений арефметичний або сер-зваж.гармонійний.

Вибір того чи іншого виду індекса залежить від мети дослідження та наявної інф-ції.

Припустимо, що по кількох різних видах  продукції меблевої фабрики відомі такі дані:

І випадок:

-індивідуальні індекси собівартості:

і(х)=х1/х0

-загальні витрати на кожний вид продукції в базисному періоді, тобто х1*w1.

Необхідно обчислити загальний індекс собівартості одиниці продукції.

Агрегатна форма індекса собівартості:

Іх=∑ Х1W1/∑Х0W1

Як бачимо знаменик невідомий, тому з індивідуального індекса знаходимо Х0:

Х0=Х1/і(х), підставляємо в агрегатну форму.

ІІ випадок:

-індивідуальні індекси кількості виготовленої продукції окремих видів:

і(w)=W1/W0

-загальні витрати на окремі види продукції в базисному періоді, тобто W0X0.

Необхідно обчислити загальний індекс фіз.обсягу виготовленої пр-ції.

І(w)=∑X0W1/∑X0W0.

Знаменник відомий,  для чисельника знайдемо W1 з індивідуального індекса:

W1=i(w)w0.