Система співзалежних індексів

Між наведеними вище ін-сами існує такий взаємозв’язок:

Іxw = Іx * Іw

Правило: ін-си функц-но пов’язані між собою таким чином, як і пок-ки, зміну яких вони хар-ть.

С-ма співзалежних ін-сів дозволяє здійснити факторний аналіз зміни склад-них сусп.-екон. явищ. Ін-с, що знаходиться зліва у рів-ні, хар-є відносну зміну рівня (обсягу) якогось складного явища, що відбулася під впливом 2-ох ф-рів, тобто зміну в цілому. Ін-си, що знаходяться справа у рів-ні, тобто Іх і Іw, хар-ть зміну рівня чи обсягу складного явища за рахунок кожного з ф-рів зокрема.

На підставі ін-сів, що входять у с-му, можна визначити не лише відносну зміну, а й абсолют. приріст чи зменшення пок-ка у звітному періоді порівняно з базисним.