Аналіз середнього рівня інтенсивності показника в динаміці

В практиці соц-екон аналізу дуже часто доводиться порівнювати середнє значення інтенсивного показника звітного періоду з середнім значенням цього ж показника в базисному періоді. Очевидно, що середнє значення інтенсивного показника може бути обчислене лише по одноіменій пр-ції.Як правило такі середні являють собою середні ариіметичні зважени, тому зміна середньої протягом певного часу залежить як від зміни самих варіант, так і від зміни стр-ри сук-ті, тобто стр-них зрушень.

Динаміка середнього значення ( середнього рівня) інтенсивних показників як в цілому, так і за рахунок окремих факторів вивчається за допомогою таких індексів:

1.Індекс змінного складу.

Ізмін.скл.= ∑X1F1/∑F1:∑X0F0/∑F0=X1¯:X0¯

Цей індекс показує відносну зміну середньої в звітному періоді порівняно з базисним в цілому за рахунок як зміни варіант, так і за рахунок стр-них зрушень.

2.Індекс фіксованого складу.

Іфікс.скл.=∑X1F1/∑F1:∑X0F1/∑F1

Цей індекс хар-зує відносну зміну середньої в звітньому періоді порівняно з базисним лише за рахунок зміни самих варіант, тобто Х.

3. Індекс стр-них зрушень.

Істр.зруш.=∑X0F1/∑F1:∑X0F0/∑F0.

Цей індекс хар-є відносну зміну середньої за рахунок стр-них зрушень.

Між наведеними вище індексами існує такий звязок:

Ізмін.скл.=Іфікс.скл.* Істр.зруш.