Походження та сутність права

Право – система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються, гарантуються і оберігаються державою з метою регулювання суспільних відносин.

Властивості права:

– нормативність

– всезагальність

– загальнообов’язковість

– системність

– формальна відповідність права

– забезпеченість права державою

Держава і право існували не завжди. Про їх походження існує немало теорій, які по-різному трактують причини виникнення держави і права.

1)Теологічна – походження пояснюється божественною волею.

2)Патріархальна – пов’язується з історичним процесом росту сім’ї, об’єднання родів тощо.

3)Договірна – згода, досягнута між правителями певної території

4)Теорія завоювання – як важіль контролю над завойованим народом.

5)Психологічна теорія – пояснення властивостями людської психіки, необхідністю одних владарювати, а інших – підкорятися.

6)Космічна – занесення державних інститутів з космосу.

7)Технократична теорія – походження є результатом загального наукового розвитку

8)Класово-економічна – держава і право виникли внаслідок економічного розвитку суспільства.

9)Органічна – суспільство, як біологічний організм, еволюціонує і створює системи влади, управління і права.

10)Сакральна – віра в божественність носіїв влади.