Поняття, види та підстави юридичної відповідальності

Юридична відповідальність – передбачені та врегульовані нормами права відносини між правопорушником і державою в особі уповноважених нею органів або іншою особою з приводу скоєного правопорушення.

Підстави юр відп – умови, за наявності яких можливе притягнення правопорушника до юр відп.

Об’єктивні – наявність правил, що врегульовують певне коло сусп. відносин і наявність факту порушення цих правил

Суб’єктивні – свобода волі особи та її вина.

Фактична підстава юр відп – сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, що визначають конкретне діяння як правопорушення.

Процесуальна підстава – факт застосування права уповноваженим органом (мотивоване рішення уповноваж органу про притягнення конкретної особи до конкретного виду юр відп)

Види:

1.Кримінальна

За скоєння злочину. Найсуворіший вид відповід. Суб’єкти – особи, що скоїли злочин, не може бути перекладена на інших осіб. За законодавством У. суб’єкти – лише фіз. особи, але в світовій практиці – і фіз., і юр. Заснована на презумпції невинуватості. Зумовлює судимість (визначені законом негативні наслідки, що супроводжують особу і після відбуття покарання).

2.Адміністративна

За скоєння адмін. проступку. Суб’єкти – і фіз., і юр. особи. Притягують до неї уповноважені органи виконавчо-розпорядчої влади безпосередньо і іноді – суди. Наслідки мають негативне юр значення для особи протягом року з моменту виконання адмін. стягнення.

3.Цивільно-правова

Відповідальність фіз. або юр особи перед іншою особою (іноді і перед держ.) за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї договором чи законом цивільно-правових обов’язків, а також у випадках заподіяння шкоди іншій особі. Заснована на презумпції винуватості. Накладається за правопорушення, що спричинило шкоду. Має майновий і компенсаційний характер. Мета – відновлення порушених прав потерпілого+відшкодування збитків.

4.Господарсько-правова

Стимулює належне виконання господарських забовязань та сприяє забезпеченню правопорядку у сфері економіки. Підстава – господарське правопорушення. Ознаки: передбачена і врегульована нормами госп законодавства; являє собою вплив потерпілого на правопорушника безпосередньо (в разу потреби через суд)

5.Дисциплінарна

За скоєння дисциплінарного проступку: порушення трудової, навчальної, службової дисципліни.

Загальна дисцип відп: передбачена КЗпП, може бути застосована до будь-якого працівника. Відповідальність працівника перед власником або уповноваженим ним органом за невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків, або за порушення правил внутр. трудового розпорядку.

Спеціальна дисцип відп: передбачена статутами про дисципліну і застосовується до тих, на кого статути поширюються

6.Матеріальна

Відповідал працівника перед власником, з яким він перебуває у трудових правовідносинах, за спричинену йому майнову шкоду в зв’язку з виконанням труд обов’язків. Діє презумпція невинуватості. Як правило, обмежена – середньо міс заробіток працівника. Але може бути і повною та підвищеною.

7.Конституційна

Відповідальність держ органу або посадової особи за порушення Конституції або конститут законодавства. Специфічні санкції: імпічмент, розформування, визнання недійсним, дострокове припинення повноважень тощо. Може реалізовуватись у процесі констит-правових відносин і через норми інших галузей права.