Народовладдя як основна риса конституційного ладу України: поняття і основні форми здійснення

Конституційний лад – встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і сусп., система суп відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до К.

Народовладдя– принцип керування державою, коли народ здійснює владу безпосередньо чи через органи влади. Відповідно до К.У. народ – носій суверенітету та єдине джерело влади; здійснює владу прямо і через представницькі органи. К.У. закріплює такі форми безпосередньої демократії: вибори і референдум.

Форми реалізації народовладдя:

1.Вибори-процедура форування держ органу шляхом голосування уповноважених осіб, за умови, що на кожний отриманий мандат можуть претендувати 2 чи більше кандидати. (парламентські, президентські, вибори до ВР АРК, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів)

-чергові

-позачергові

-проміжні

-повторні

–загальнонаціонал

–місцеві

Виборче право:

Обєктивне – система прав норм, що регламентують порядок формув представницьких органів держави і місц самовряд

Субєктивне – право громадян обирати і бути обраним (парлам-21р, през-35 до органів.

Принципи:
-загальне (18р; -недієздатні)

-рівне (1 голос, рівні права)

-пряме (деп-и обираються виборцями через голосування)

-вільні

-таємність

-особисте

-свободи агітації

-загальності  (з 18р і не недієздатні)

Джерела:К.У, закони

Виборча система-визначений законом порядок форм виборних органів держ

Мажоритарна-1деп від виборчого округу

Пропорційна-об’єднання громадян: 1)лише за партію; 2)за партію і кандидата.

Змішана-2бюлетні:одна особа по одномандатному округу; партія по загальнодерж багатомандатному

2.Референдум-спосіб прийняття громадянами щляхом голосування законів, рішень з найважлив питань загальнодерж, місцевого значення.Обєкт – питання, норм-прав акт.

-консультативні

-імперативні

НЕ допускається з питань: податків, бюджету, амністії, про введеня надзв стану, компетенціі суду, прокуратури.

Всеукр рефер: призначає ВР, През чи народ (>3млн з 2/3областей >100тис підписів по області): з питань про територію У, зміни до К.У, законотворчість.

Місцевий реф.:найменування насел пунктів, питання місцевого самоврядування