Підстави і порядок припинення громадянства

Правовий статус людини включає конституційні принципи правового статусу людини і громадянина, громадянство, основні права і свободи та обов’язки, гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина.

     Громадянство України – це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить своє відображення в їх взаємних правах і обов’язках. Громадянство має певні ознаки: правовий характер, необмеженість у просторі і часі, стійкість, двосторонність, максимальний характер взаємних прав і обов’язків.

Основними елементами правового інституту громадянства є його набуття і припинення.

Законодавством передбачаються такі підстави припинення громадянства України:

1. вихід з громадянства України – громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувачувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

2. втрата громадянства у разі, якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави; якщо іноземець набув громадянство України і не подав документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього; якщо іноземець набув громад України і скористався правами або виконав обов’язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство; якщо особа набула громад внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи держ влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави.

Від втрати треба відрізняти примусове позбавлення громадянства, яке чинним законодавством України забороняється.