Поняття оплати праці, її форми та система

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник виплачує працівникові за виконану ним роботу за трудовим договором або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

За своєю структурою заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці(норми часу, виробітку, обслуговування) і посадових  обов’язків, тобто у вигляді тарифної ставки(окладу), відрядних розцінок для робітників чи посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати; премії; премії

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці.

Форми виплати заробітної плати:

1)Виплата у грошових знаках, які мають законний обіг на території України

2)Виплата банківськими чеками

3)Виняток – виплата натурою, але ця форма має реалізуватися через колективні договори і лише частково

Системи оплати праці:

– погодинна(оплата праці нараховується за встановлений відпрацьований час).Поділяється на погодинну, поденну і помісячну.

– відрядна (за кількістю виробленої продукції). Поділяється на пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну та акордну.