Конституційний суд та його місце в судовій системі

Судова влада – це незалежна гілка державної влади, яку складає система уповноважених на здійснення правосуддя державних органів – судів – і призначенням якої є розв’язання правових конфліктів з метою захисту прав і свобод людей, інтересів суспільства і держави.

Судочинство здійснюється судами загальної юрисдикції та Конституційним судом України (КСУ).

КСУ є єдиним органом конституційної юрисдикції в України, самостійним суб’єктом судової системи.  Суттю існування цього судового органу  є необхідність наявності стримуючого фактору проти порушення прав і конституції не лише з боку виконавчої влади, але й з боку законодавця.

КСУ складається з 18 суддів. Президент України, ВРУ та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів КСУ, які призначаються на 9 років без права бути призначеними на повторний строк.

КСУ має свою структуру: очолює та організовує його діяльність голова, який має 2 заступників.

До повноважень КСУ входять прийняття рішень та надання висновків щодо:

1. конституційності законів та інших правових актів ВРУ, актів Президента України, актів КМУ, правових актів ВР АРК;

2. відповідності КУ чинним міжнародним договорам України або тим міжнар договорам, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість;

3. додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

4. офіційного тлумачення КУ та законів України.

Рішення і висновки КСУ рівною мірою є обов’язковими до виконання.