Перекази 5й клас

У 5-му класі програмою передбачено проведення усних та письмових переказів художніх текстів розповідного характе­ру з елементами опису тварин, предметів, роздуму, докладно­го переказу текстів наукового стилю, докладних переказів із творчим продовженням.

Учень повинен уміти докладно (усно і письмово) переказу­вати почуті і прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення (обсягом 100—150 слів) за самостійно складеним планом.