Державна служба в Україні: поняття та зміст

Державна служба в Україні – професійна діяльність осіб, які займають посади в держ органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і ф-ій держави та одержують ЗП за рахунок держ. коштів. Д.с. здійснюється на професійній осно-ві.

Державна служба ґрунтується на принципах:

-служіння народу У;

-демократизму і законності;

-гуманізму і соц справедливості;

-пріоритету прав людини і громадянина;

-професіоналізму, компетентності,  ініціативності,   чесності, відданості справі;

-персональної відповідальності    за    виконання    службових обов’язків і дисципліни;

-дотримання прав та законних  інтересів  органів  місцевого  і регіонального самоврядування;

-дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

Органом управління  державною  службою в державних органах та їх апараті є Головне  управління  державної  служби  при  КабМіні У.

Головний компонент – посада (установлює правовий статус службовця, визначає коло служб обов’язків, права і межі відповідальності).

7 категорій посад, яким присвоюється 15 рангів. (залежно від організаційно-правов рівня органу, який приймає на роботу, обсягу і характеру компетенції на конкретній посаді,  ролі і місця посади в структурі держ органу)

Держ службовці не можуть: брати участь в страйках, на корупційні дії, займатися підпр діяльністю.

До найсуттєвіших обов’язків держ. службовця відносться: додержання Конституції та інших актів законодавства; забезпечення ефективної роботи і виконання завдання держ. органів відповідно до їхньої компетенції; недопу-щення порушення прав і свобод людини і громадянина; безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень держ. органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок керівників; забезпечення держ. таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’яз-ків держ. служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню, тощо.

Держ. службовець має право: користуватися правами й свобод-ами, що гарантуються Конституцією та ЗУ