КРИМ

Крим охоплює територію майже 25,6 тис. кв. км, що стано­вить 4,3 % площі України. На 330 км простягнувся півострів від мису Кара-Мрун на заході до мису Фонар на березі Керченської протоки і більш як на 200 км від мису Сарич на півдні до пів­нічної межі на Перекопському перешийку.

На півночі та північному сході береги Криму омиваються водами Сиваша — мілководної затоки Азовського моря, відокрем­леної від нього вузькою і довгою Арабатською стрілкою. Берегова лінія тут значно порізана: є багато великих і малих півостровів і островів та заток типу лиманів. На заході та півдні півострів омивається водами Чорного моря, яке біля берегів утворює ряд заток і бухт, у тому числі Перекопську і Каркінітську — на північ­ному заході, Каламітську — на заході і Феодосійську — на сході. У ландшафтній структурі півострова можна виділити (з півночі на південь) Кримську степову провінцію, Кримські гори, область Південного берега (З підручника; 147 сл.).

Завдання до тексту

 1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

 

 1. Територія півострова Крим.
  1. Береги Криму омиваються водами Сиваша на півночі та пів­нічному сході.
  2. На заході та півдні омивають води Чорного моря.
  3. Лексична робота:

Ландшафт — частина земної поверхні з певним сполученням рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу (геогра­фічне).

 

5.     Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.
Крим, мис Фонар, Керченська протока, мис Кара-Мрун, Пере-

копський перешийок, Сиваш, Азовське море, півострів, Крим­ська степова провінція, область Південного берега, Арабатська стрілка.

 1. Записати числівники словами.

Майже 25,6 тис. кв. км, 4,3 % площі, на 330 км, на 200 км.

 1. Продовжити речення.

 

 1. Крим охоплює територію.., що становить…
 2. На півночі і північному сході береги Криму омиваються…
 3. Чорне море біля берегів утворює…
 4. У ландшафтній структурі півострова можна виділити…

 

 1. Питання до тексту.

 

 • Назвіть площу Криму.
 • Назвіть крайні географічні точки півострова.
 • Які моря омивають Крим?
  • Які частини можна виділити в ландшафтній структурі пів­острова?
  • Назвіть затоки та бухти Чорного моря біля берегів Криму.
 1. Переказати текст за складеним планом.