Дисперсiя альтернативної ознаки

Альтернативна ознака – ознака, яка однiй частинi сукупностi властива, а iншiй – не властива. Дисперсiя альтернативної ознаки обчислюється за формулою :

σ2=W(1-W).

Максимальне значення альтернативної ознаки становить 0,25.