Трудовий договір: поняття, умови, строки, форма та порядок його оформлення

Труд договір –двостороння угода між працівником і роботодавцем, за якою роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за обумовленою труд ф-ією, забезпечити умови праці, своєчасно та в повному обсязі платити ЗП, а працівник забов особисто виконувати обумовлену угодою труд ф-ію, дотримуватись внутр. порядку організації.

Необхідні умови: місце роботи, труд ф-ія, умови оплати праці(тарифна ставка або посадовий оклад, доплати, надбавки, заохочення), компенсації та пільги за роботу у важких, шкідливих, небезпечних умовах, режим праці і відпочинку, строк дії, час початку роботи.

Факультативні умови: випробування, нерозголош таємниці, суміщення професій…

Строки:

-строкові: на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; на час виконання певної роботи.

-безстрокові

Форма – зовн вираження, оформлення і документальне фіксування змісту труд договору:

1.Усний

2.Письмовий при:

-організований набір прац-ів

-робота в особливих умовах

-контракт

-працівн наполягає

-з неповнолітнім

-при укладенні з фіз.особою-роботодавцем

3.Також закон передбачає контракт як особливу форму труд договору.

Контракт-специфічний письмовий договір про працю, що враховує індивідуальні особливості працівника, його проф. навички, дозволяє краще співвідносити оплату праці та заохочення з результатами труд діял, підвищ взаємну відповідал сторін. (регул нормами труд і адмін. права; відносини власності з приводу результ праці можуть визначатися)

(Міліція, податкова, пожежна охорона, керівники держ підпр, закладів освіти, працівники науки і освіти, спорт)

Особливості:

-тільки письмовий

-строковість

-обмежена законодавством сфера застосування

-разовість

-конфіденц

-індивідуалізованість

Укладення-встановлена чинним законодавством процедура підписання та оформлення труд договору.

Подати: труд книжку, паспорт/ (документ про освіту, про стан здоровя, ідентиф номер…)

Письмовий договір укладається в 2 примірниках, підпис сторонами і завіряється печаткою підпр.

Усний договір укладен, коли працівник фактично був допущен керівником чи уповноваж особою до роботи.

Оформленняпроцедура внесення власником або уповноваженим органом у строки, встановлені законодавством, точних відомостей про працівника, його посаду, спеціальність, кваліфікацію, строки договору тощо в док-и, що мають юр значення.

Етапи оформлення:

-Підписання труд дог або візування особою, що має право прийому на роботу, відповідної заяви,

-Видання власником або уповноваж органом наказу про зарахув працівника на роботу (посада, кваліфікація, отплата, строк договору),

-Ознайомлення працівника з наказом,

-Оформлення труд книжки,

-Внесення туди запису про прийом на роботу,

-Ознайомлення працівника