9 клас – Перекази

У 9-му класі програма передбачає проведення таких видів переказів: усні стислий переказ тексту наукового і публіцис­тичного стилів, вибірковий переказ тексту художнього стилю; письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. Обсяг докладного переказу — 300—350 слів, стислого та вибіркового — 450—700 слів.