Зміст та суб’єкт фінансово-правових відносин

Фінансово-правові відносини називають юридичною формою вияву і закріплення фінансових відносин. Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб’єктів, а юридичним – суб’єктивні юридичні права та обов’язки, встановлені фінансово-правовими нормами. Об’єкт фінансових правовідносин – це фонди коштів, які формуються, розподіляються і використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Об’єкт фінансових правовідносин пов’язаний з інтересом держави, яку представляє уповноважений орган. Суб’єкти фінансово-правових відносин – це юридичні і фізичні особи, які на підставі правових норм можуть бути учасниками фінансово-правових відносин. Суб’єктами фінансово-правових відносин є держава, адміністративно-територіальні утворення, юридичні особи (як колективні суб’єкти), фізичні особи.