Загальна характеристика договорів міни і дарування

Відповідно до цивільного законодавства за договором міни між сторонами провадиться обмін одного товару на інший. Догові р спрямований на невідворотне відчуження кожною із сторін належного їй майна, в результаті чого у сторони, яка за договором міни набуває майно, відповідно виникає право власності на нього. Цей договір є консенсуальним, оплатним та двостороннім. Законодавством передбачено також, що договором міни може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги).

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передавати у майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатне майно (подарунок) у власність. Цей договір спрямований на безповоротне припинення права власності у дарувальника і виникнення зазначеного права в обдарованої особи. Договір дарування є безвідплатним. Тому дарувальник не має права вимагати від обдаровуваної особи зустрічних дій майнового або немайнового характеру.