Використання комісійних систем оплати праці.

Останнім часом набули поширення нетрадиційні системи оплати праці, що на протилежність тарифному способу організації заробітної плати орієнтовані не на посегментний підхід оцінки трудового внеску працівника, а на повну залежність від кінцевих результатів праці колективу, в деяких випадках — на ринкові моделі управління. До них відносяться: безтарифна система (комісійна система оплати праці, система оплати праці з використанням коефіцієнта вартості праці, експертна система оцінки результатів праці, “пайова” система оплати праці, система “плинних окладів”, ставка трудової винагороди), контрактна оплата праці, а також оплата праці з урахуванням ринкової вартості робочого місця, система участі в прибутках і партнерство, система оплати за знання і компетентність тощо; Форма оплати праці комісійна – спосіб оплати праці, відповідно до якого заробітна плата визначається на основі нормативу у відсотках до показника, підвищенню якого сприяє трудова діяльність працівника.Система оплати праці комісійна прогресивна. Різновид комісійної форми оплати праці, який полягає у тому, що установлюється система нормативних ставок винагород, які збільшуються у процесі поліпшення результуючого показника.Система оплати праці комісійна регресивна. Різновид комісійної форми оплати праці, який полягає у тому, що установлюється система нормативних ставок винагород, які зменшуються у процесі поліпшення результуючого показника.Система оплати праці комісійна лінійна. Різновид комісійної форми оплати праці, який полягає у тому, що працівникам установлюється “твердий” норматив у відсотках до величини результуючого показника.