Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави та види

Цивільно-правова відповідальність – це невигідні наслідки майнового характеру, що покладаються на особу, яка вчинила цивільне правопорушення, не виконала чи неналежно виконала зобов’язання або посягнула на абсолютні майнові чи особисті немайнові права чи блага інших осіб. Цивільно-правова відповідальність настає за наявності передбачених законом умов – юридичних фактів, сукупність яких утворює склад цивільного правопорушення. Це такі 4 умови: 1. протиправність дій боржника; 2. наявність шкоди майнової (збитків) чи немайнової; 3. наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою боржника і виникненням збитків; 4. вина боржника. За підставами виникнення прав та обов’язків, за порушення яких встановлена відповідальність, вона поділяється на договірну і недоговірну. Договірна відповідальність настає у вигляді санкцій за порушення договору. На відміну від договірної недоговірна відповідальність має місце, коли відповідна санкція застосовується до правопорушника, який не перебуває у договірних відносинах з потерпілим. За обсягом цивільно-правову відповідальність поділяють на повну, підвищену, обмежену. Якщо у правовідносинах є кілька боржників, то може наставати дольова, солідарна або субсидій на відповідальність.