Державний бюджет України: поняття та порядок прийняття

Бюджет – план формування і витрачання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджет скл з доходів і видатків. Доходи – всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством Укр.. Видатки – кошти, що спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів для погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Бюджетний процес – регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему Укр.. Бюджетний процес поділ. на 4 стадії: 1. складання проектів бюджетів (Каб. Мін. до 15.09). 2. розгляд і прийняття закону про Держ. бюджет Укр., рішень про місцеві бюджети (3 читання ВРУ до 01.12). 3. виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Держ бюджет Укр., рішення про місцеві бюджети (Міністр фінансів Укр., Каб Мін). 4. підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього (до 01.05).