Архів позначки: республіка

Форми державного правління

Форма правління відображає способи утворення та організації державної влади. Основними формами правління є монархія (абсолютна, обмежена) і республіка (президентська, парламентська, змішана). Монархія відрізняється від інших форм державного правління наступними ознаками: повноваження верховної влади належать одній особі — монарху, який володіє деяки­ми виключними особистими та політичними правами, привілеями і виступає як глава держави; монарх представляє свою державу не за дорученням (де­легуванням), а за власним правом;

влада монарха безпосередньо не підпорядкована будь-яким іншим органам;

монарх не може бути притягнутим до юридичної відпо­відальності;

відсутнє обмеження строку повноважень монарха — без­строковість влади;

влада монарха передається, як правило, у спадщину, тоб­то існує інститут правлячої династії зі своїм особливим пра­вовим статусом.

Монархії поділяються на обмежені(конституційна,) — влада монарха обме­жується певними повноваженнями інших державних органів; та необмежені(деспотичні та абсолютні), в яких влада монарха ніким і нічим не обме­жується.

Республіка (з лат. — спільна справа) — це така форма правління, за якої всі вищі державні органи обираються населенням на певний строк або формуються загальнонаціональним пред­ставницьким органом (спеціальною колегією). Республіки поділяють на такі види:) парламентська, де парламент посідає центральне місце: він обирається на­селенням країни і формує відповідальний перед ним уряд, іноді парламент може обирати президента, який має пред­ставницькі повноваження; 2)президентська: президент обирається всенародно, що більш вагомо порівняно з його статусом у парламентській республіці;президент є главою держави, а іноді й головою уряду. Республіки, які мають ознаки як парламентської, так і президентської республік, називаються змішаними.