Суть ряду динаміки (РД) та їх види

РД-це ряд числових показників, розміщених в хронологічному порядку, які хар-ють рівень якогось конкретного сусп-екон. явища.

Залежно від хар-ру показника, зміна якого вивчається в часі, розрізняють такі види РД :

-абсолютних величин

-відносних

-середніх.

За крітерієм часу РД поділяються на :

1)періодичні або інтервальні

2)моментні.

Показники періодичного ряду-то є рез-т, що відноситься до якогось проміжку часу(день,місяць,рік і т.д.).

Якщо показники РД хар-ють рівень або обсяг якогось конкретного сусп-екон.явища станом на якийсь момент часу, то такий ряд наз-ють моментним.

Показники, зміна яких вивчається в часі, прийнято наз-ти рівнями РД і позначати У1,У2,…,Уn.

Слід відзначити, що рівні періодичного РД мають властивість адитивності (їх можна додавати і отримати показник за укрупнений період(трьохріччя і т.д.)).

А рівні моментного ряду такої властивості не мають, тобто їх додавати не має логічного смислу.

На етапі побудови і аналізу РД розвязуються важливі завдання:1)вивчається абсолютна та відносна швидкість розвитку, тобто інтенсивність розвитку сусп-екон.явищ; 2)виявляється закономірність розвитку; 3)здійснюються прогнозні оцінки, тобто обчислюються рівні явища на майбутній період.

Для розвязання вказаних вище завдань доводиться співставляти, порівнювати рівні РД.

Розрізняють 2 системи порівнянь: ланцюгову та базисну.

При ланцюговій сис-мі кожний наступний рівень співставляється з кожним попереднім.

При базисній-кожний наступний порівнюється з якимось одним рівнем диниміки, що приймається за базу порівняння. В цьому випадку база порівняння є незмінною і як правило для цього викор-ся початковий рівень динаміки-У1. При ланцюговій с-мі база порівняння є змінною.

Залежно від с-ми порівняння аналітичні показники РД поділяються на: ланцюгові та базисні.